เรื่องเล่า 60 เรื่อง ของ มจธ.

ข่าวกิจกรรมฉลอง 60 ‏‏‎ปี มจธ.

ภาพแห่งความทรงจำ 60 ปี
60 เหตุการณ์สำคัญ มจธ.

กิจกรรมเฉลิมฉลอง 60 ปี มจธ.
‏‏‎

201904febAll Day60 ปี Pay It Forward(All Day: monday)

202002feb(feb 2)9:00 am06(feb 6)6:00 pmKMUTT OPEN HOUSE 20209:00 am (2) - 6:00 pm (6) มจธ. บางมด

202003feb(feb 3)9:00 am05(feb 5)5:00 pmบูธความสำเร็จของนักศึกษาเก่า9:00 am (3) - 5:00 pm (5) มจธ. บางมด Event Tagsความสำเร็จ,นักศึกษาเก่า,บูธ,มจธ

202004feb5:00 am7:00 amกิจกรรม “เดิน – วิ่ง 60 ปี 60 นาที เพื่อ มจธ.” เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี5:00 am - 7:00 am สนามฟุตบอล มจธ. บางมด

202004feb6:00 am12:00 amวันครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี6:00 am - 12:00 am มจธ. บางมด

202004feb1:00 pm4:30 pmพิธีมอบโล่เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี ๒๕๖๓1:00 pm - 4:30 pm ห้องประชุม LIB 108 อาคารสำนักหอสมุด Event Tags60 ปี มจธ,มจธ,มอบโล่,วันสถาปนามหาวิทยาลัย

6 initiatives to move KMUTT forward

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศปักธงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2562 – 2572) ตามกรอบแนวคิด “สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต” Transforming  society. Defining the future. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กับ 6 Initiatives

King Mongkut’s University of Technology Thonburi announces major changes in the next 10 years (2019-2029) under the concept ‘Transforming society. Defining the future’ for sustainable development focusing on 6 initiatives.

บริจาคเงินสมทบกองทุนพิพัฒน์อนาคต

Donation Banner

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งบริจาคเงินสมทบ กองทุนพิพัฒน์อนาคต (DEFINING FUTURE FUND)

กองทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นวัตกรรม (Innovation ecosystem) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (KMUTT for life) และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Social change agent) ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต