ฤดูฝนปี 2505
ฝนตกหนักกว่าปีก่อนๆ ถนนสายเดียวที่จำเป็นต้องใช้ ยิ่งทรุดโทรมมากขึ้นจนยวดยานสัญจรไม่ได้ นักศึกษา อาจารย์ ต้องเดินย่ำโคลนเข้าออกเป็นระยะทางวันละไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร นักศึกษาขาดเรียนเป็นจำนวนมาก วันที่ 9 ตุลาคม 2505 นักศึกษาไม่มาวิทยาลัยฯ ประธานนักศึกษา นายจรูญ เสนารัตน์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง นำนักศึกษาเข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ฯพณฯ ได้ให้กรมโยธาธิการมาตรวจดูสภาพถนนและให้จัดการซ่อมให้พอใช้ได้ไปก่อน พอหมดฝน ถนนแห้งแล้ว กรมโยธาฯ จึงจัดรถมาปรับแต่งและบดถนนใหม่ การได้พบท่านนายกฯ ครั้งนั้นยังผลให้พวกเราได้มีถนนลาดยางใช้มาจนทุกวันนี้   


ที่มา จดหมายเหตุ อาจารย์เอมอร ศรีนิลทา