สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เดินทางมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียนเพื่อทำพิธีเปิดป้ายชื่อมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545 โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และประชาชนจากบริเวณใกล้เคียง ถวายการต้อนรับ


ที่มา : Who’s News ฉบับวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545