นักศึกษาหญิงคนแรก
นักศึกษารุ่นแรกของวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีมีจำนวน 327 คน ในจำนวนนี้ มีนักศึกษาหญิงหนึ่งคน เป็นนักศึกษาสตรีคนแรกของวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี คือ นางสาวสุนันทา ป้อมเอี่ยม บ้านอยู่จังหวัดนนทบุรี มีความอุตสาหะเดินทางมาเรียน โดยขึ้นรถเมล์ถึง 3 ทอด แล้วเดินย่ำโคลนเข้าวิทยาลัย นักศึกษาชายส่วนมากเดินบนถนนโคลนสู้สุนันทาไม่ได้ เพราะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่นนทบุรี ช่ำชองในการเดินตามร่องสวน


ที่มา: ป้าศรี อาจารย์ศรีสวัสดิ์ มีนะวณิช