น้ำท่วมมหาวิทยาลัย ปี 2526 น้ำท่วมใหญ่ทั้งวิทยาเขตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2526 โรงฝึกงานที่ประสบความเสียหาย ได้แก่ โยธา 1, อุตสาหการโรง 2 และโรง 3 บุคลากรที่มาทำงานต้องนั่งเรือเข้ามา