รื้ออาคารไม้หลังแรก แล้วเอาพื้นที่มาทำอาคารกิจกรรม นศ.ชั่วคราว