เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2554 ได้เกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย
และในตัวกรุงเทพมหานคร หลังจากที่ทางชมรมวิทยุสื่อสารและเทคโนโลยีอวกาศ (ในขณะนั้น)
ทราบข่าว ก็ลงความเห็นกันว่าจะตั้งศูนย์วิทยุเพื่อประสานเหตุช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
และใกล้เคียง เนื่องจากเราได้เล็งเห็นว่าหากพื้นที่ใด ๆ ก็ตามถูกน้ำท่วมแล้ว
การสื่อสารจะตัดขาดจากโลกภายนอก

นายณฐฤทธ์ หนุนพระเดช ชมรมวิทยุสื่อสารและเทคโนโลยีอวกาศ มจธ.

ทางชมรมจึงได้ขออนุมัติงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยจัดหาเครื่องมือสื่อสาร และได้นำสายอากาศติดตั้งที่ดาดฟ้า ตึกสำนักงานอธิการบดี มจธ. และได้ใช้ห้องประชุมของผู้บริหาร มจธ. เป็นห้องประสานเหตุ ซึ่งทางชมรมได้ปักหลักช่วยกันประสานงานเหตุในพื้นที่อยู่ราว ๆ 30 วันจนสถานการณ์คลี่คลาย ระหว่างนั้นได้ช่วยประสานเหตุระหว่างนักวิทยุสมัครเล่นกับภาครัฐได้มากมาย นับเป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกในชมรมเป็นอย่างมากที่เราได้นำทักษะ ความรู้ ความสามารถ มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามตกทุกข์ได้ยาก